Lokacije servisa

Servisi za Sencorove proizvode nude visoku kvalitetu servisne usluge. Na tim lokacijama možete iskoristi vaša jamstvena prava, kao i prava nakon isteka jamstva. također, možete popraviti sve proizvode, od malih kućanskih aparata do rashladnih uređaja.
...
Servisni centri
Servisni centri za Srbiju
Odlaganje rabljenih uredaja

Servisni centri

SILNICA d.o.o.
Andrije Žaje 10
10000 Zagreb
Hrvatska
mail: silnica@silnica.hr
tel: 01 4666 888
fax: 01 4667 515

Servisni centri

Elektrowelt

Bulevar Oslobođenja 299, Beograd
Tel: +381 11 265-05-61
Tel: +381 11 265-05-98
Tel: +381 11 265-05-90
Fax:+381 11 265-05-99
Tel:  +381 63 1067 067
mailto: elektrowelt.servis@sbb.rs


Nepo System

Cara Dušana 266
11080 Beograd - Zemun
www.neposys.com
Info: info@nepo.rs
Tel: +381 11 4030100

WinWin Shop d.o.o. servis

Čačak- Bulevar Oslobodilaca Čačka 78G,32000
Telefon-+38132 340 140 seriscacak@winwin.rs

Beograd-Dunavska bb ,11000 Beograd
Telefon – +38111 655 705 servisbeograd@winwin.rs

Niš-Obrenovićeva 109,18000 Niš
Telefon- +38118 517 355 servisnis@winwin.rs

UPUTE I PODACI ZA ODLAGANJE STAROG PAKIRANJA.

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.
 


ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske Unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može
biti podložno državnim kaznenim propisima.
Za poslovne subjekte u Europskoj uniji Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe. Odlaganje u zemljama izvan Europske unije Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda
obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.
Ovaj uređaj zadovoljava sva pravila i propise Europske Unije koji se odnose na elektromagnetsku i električnu sigurnost.
Zadržavamo pravo na mijenjanje teksta, dizajna i tehničkih podataka bez prethodne
najave.
Otkažite
uspoređujete -
Usporedi